Quản lý dự án là gì? 5 nhóm quy trình quản lý dự án đầy đủ

Quản lý dự án (Project Management) đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp. Để dự án được triển khai thành công, Project Manager cần xác định được phương pháp phù hợp, 5 nhóm quy trình và 10 lĩnh vực quản lý...

29-01-2024
4P trong Marketing là gì? Chiến lược và minh họa cụ thể từng P

Trong thị trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt hiện nay, 4P trong Marketing là mô hình Marketing quan trọng, quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Dù hiện nay các chữ P trong Marketing Mix đã nâng cấp lên đến 6P, 7P, 15P,.... nhưng xuất phát điểm và...

Ma trận Ansoff (Ansoff Matrix) là gì? Cơ hội và thách thức của 4 chiến lược

Ma trận Ansoff là một công cụ giúp doanh nghiệp phân tích thị trường một cách chính xác nhằm thực hiện kế hoạch kinh doanh hiệu quả. Mô hình Ansoff gồm có 4 chiến lược cốt lõi, giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định chính xác giữa mở rộng thị...

Môi trường vi mô (Micro Environment) là gì? 6 yếu tố bạn cần biết

Môi trường vi mô được coi là một bức tranh thực tế của doanh nghiệp, phản chiếu các hoạt động kinh doanh bao gồm các yếu tố cụ thể tác động trực tiếp đến hoạt động, hiệu suất và các quyết định chiến lược của một công ty. Trong bài...

Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter là gì? Ứng dụng & chiến lược

Mô hình 5 áp lực cạnh tranh được Michael E. Porter phát triển trong cuốn sách “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors” vào năm 1980. Kể từ đó, mô hình này đã trở thành một công cụ quan trọng để phân tích cơ cấu ngành của tổ chức...

Phân biệt quản trị và quản lý: những điểm chính yếu

Trong bài viết này, về mặt học thuật, bạn sẽ phân biệt được những khác biệt đáng kể giữa quản lý và quản trị.     QUẢN LÝ QUẢN TRỊ Định nghĩa Cách tổ chức quản lý con người và công việc được gọi là Quản lý. Quá trình điều...

profile profile hotline