Thân thiện với thiết bị di động nghĩa là như thế nào?

Chúng ta đã nghe nói nhiều tới thân thiện với di động. Google đã cung cấp hẳn một công cụ để kiểm tra trang web đã thân thiện hay chưa? Tuy nhiên, cụ thể thân thiện với di động là như thế nào? Website cần đáp ứng những yếu tố...

07-09-2017
Thuật toán Google cho di động, có gì bạn cần chú ý?

Google đã ra mắt thuật toán cho di động vào đầu năm 2014, tuy nhiên, bạn đã hiểu gì về thuật toán này chưa? Điểm lại quá trình cập nhật thuật toán cho di động của Google. Bắt đầu từ ngày 21-04-2015 Google đã sử dụng độ thân thiện với thiết...

05-09-2017
Những gì một website trên di động cần có để thu hút người xem và biến họ thành khách hàng

Xu hướng người sử dụng di động càng ngày càng nhiều, và là một cơ hội rộng lớn cho những ai biết nắm bắt.

01-09-2017

GOBRANDING có cổng tư vấn miễn phí cho các khách hàng đã ký hợp đồng.
Khách hàng có thể thắc mắc nhiều vấn đề như quảng bá website, phát triển website....