Dịch vụ hỗ trợ Marketing Online

Quản trị website

3.000.000VNĐ/lần

Mô tả dịch vụ

Quản trị website doanh nghiệp, giúp bạn yên tâm phát triển các hoạt động Marketing Online hiệu quả hơn:

– Quản trị mã nguồn.

– Quản trị bảo mật.

– Kiểm tra định kỳ.

– Đưa ra giải pháp khắc phục khi có vấn đề.

– Đề xuất nâng cấp, cập nhật tính năng mới nhất.

Tham khảo các dịch vụ khác
profile profile hotline