GOBRANDING có cung cấp các báo cáo thứ hạng để tôi theo dõi không?

11-08-2017

GOBRANDING đã đầu tư xây dựng một hệ thống quản lý riêng dành cho các khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ. Mỗi khách hàng sẽ được cung cấp một tài khoản và 1 đường link để đăng nhập và theo dõi được các thông tin bao gồm:

  • Thứ hạng từ khóa (được cập nhật theo ngày)
  • Phí thanh toán

Ngoài ra, tại đây khách hàng có thể gửi yêu cầu, thắc mắc về dự án cho các phòng ban kỹ thuật, chăm sóc khách hàng hoặc kế toán.
Với kênh này, khách hàng sẽ chủ động nắm được tình hình dự án, các kết quả đã nhận được.

GOBRANDING có cổng tư vấn miễn phí cho các khách hàng đã ký hợp đồng.
Khách hàng có thể thắc mắc nhiều vấn đề như quảng bá website, phát triển website....