Google có cập nhật thuật toán trong tuần qua

Google xác nhận rằng nó thật sự có cập nhật thuật toán trong tuần vừa qua.

Đây là loại thuật toán được cập nhật vài lần mỗi năm. Google nói nó có thể làm thay đổi một hoặc nhiều điều trong kết quả tìm kiếm.

Google không công bố những vấn đề cụ thể đã được triển khai. Chỉ là nó bao gồm các cải tiến và có ảnh hưởng thực đến toàn bộ kết quả tìm kiếm.

Google có cập nhật thuật toán

Các trang web có thể tăng thứ hạng từ lần cập nhật này. Mục tiêu của Google vẫn là mang lại lợi ích cho trang web thực sự làm rất tốt nhưng chưa được ghi nhận trước đó. Và với các trang kém hơn sẽ tụt hạng, họ phải bắt đầu cố gắng làm những điều tốt tương tự.

Nếu bạn nhận thấy thứ hạng của mình bị giảm sau bản cập nhật này, Google ghi chú rằng không có “sửa chữa” cụ thể nào khác ngoài việc tiếp tục “xây dựng nội dung tuyệt vời”.

GOBRANDING – Công ty SEO được đầu tư từ Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam

Nhận tư vấn
phát triển website với SEO

Vui lòng check để đảm bảo thông tin ở trên là chính xác.

 

Xem thêm:

7 giải pháp giúp website trụ vững mỗi khi Google cập nhật thuật toán

profilehotline profile