Google Panda cập nhật lần thứ 26 vào ngày 20/05/2014

Theo dõi GOBRANDING trên

Ngày 20 -05 -2014 Google ra thông báo về đợt cập nhật thuật toán Panda tiếp theo với phiên bản 4.0. Đưa ra những qui định khắt khe hơn về nội dung. Rất nhiều nạn nhân của Google mà đại diện đó là Ebay đã mất hơn 50% từ khoá vì đợt cập nhật này của google.

Ngày 22-1-2013 Google ra thông báo là cập nhật Panda lần phiên bản thứ 24, lần cập nhật này làm ảnh hưởng đến 1,2% truy vấn tìm kiếm bằng tiếng Anh trên Google.

Lần cập nhật trước đó là phiên bản Google Panda phiên bản 23 vào ngày 21/12/2012 đã gây ảnh hưởng đến 1,3% truy vấn tìm kiếm bằng tiếng Anh, trước đó bản Panda 22 vào ngày 21/11/012 đã ảnh hưởng đến 0,8%. Có vẻ như là Google muốn tung ra bản cập nhật Panda mỗi tháng.

Cùng xem lại các bản cập nhật của Google Panda.

 • Panda Update 1, Feb. 24, 2011 (ảnh hưởng tới 11.8% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 • Panda Update 2, April 11, 2011 (ảnh hưởng tới 2% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 • Panda Update 3, May 10, 2011 (không ảnh hưởng tới truy vấn tìm kiếm)
 • Panda Update 4, June 16, 2011 (không ảnh hưởng tới truy vấn tìm kiếm)
 • Panda Update 5, July 23, 2011 (không ảnh hưởng tới truy vấn tìm kiếm)
 • Panda Update 6, Aug. 12, 2011 (ảnh hưởng 6 đến 9% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 • Panda Update 7, Sept. 28, 2011 (không có ảnh hưởng tới truy vấn tìm kiếm)
 • Panda Update 8, Oct. 19, 2011: (ảnh hưởng tới 2% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 • Panda Update 9, Nov. 18, 2011 (ảnh hưởng dưới 1% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 • Panda Update 10, Jan. 18, 2012 (không ảnh hưởng tới truy vấn tìm kiếm)
 • Panda Update 11, Feb. 27, 2012 (không ảnh hưởng tới truy vấn tìm kiếm)
 • Panda Update 12, March 23, 2012 (ảnh hưởng tới 1.6% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 • Panda Update 13, April 19, 2012 (không ảnh hưởng tới truy vấn tìm kiếm)
 • Panda Update 14, April 27, 2012 (không ảnh hưởng tới truy vấn tìm kiếm)
 • Panda Update 15, June 9, 2012 (ảnh hưởng tới 1% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 • Panda Update 16, June 25, 2012 (ảnh hưởng tới 1% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 • Panda Update 17, July 24, 2012 (ảnh hưởng tới 1% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 • Panda Update 18, Aug. 20, 2012 (ảnh hưởng tới 1% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 • Panda Update 19, Sept. 18, 2012 (ảnh hưởng tới 0.7% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 • Panda Update 20, Sep. 27, 2012 (ảnh hưởng tới 2.4% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 • Panda Update 21, Nov. 5, 2012 (ảnh hưởng tới 0.4% đến 1.1% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 • Panda Update 22, Nov. 21, 2012 (ảnh hưởng tới 0.8% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 • Panda Update 23, Dec. 21, 2012 (ảnh hưởng tới 1.3% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 • Panda Update 24, Jan. 22, 2013 (ảnh hưởng tới 1.2% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh).
 • Panda Update 25, Mar 15, 2013

Có thể bạn quan tâm: Những tác động lớn đến website khi Google thay đổi thuật toán

 

GOBRANDING – Công ty SEO được đầu tư từ Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam

Nhận tư vấn
phát triển website với SEO

Vui lòng check để đảm bảo thông tin ở trên là chính xác.
4.0 / 5 - (101 bình chọn)
profile profile hotline