Google URL Shortener – trang rút gọn link ngưng hoạt động

Khi truy cập vào Google URL Shortene, bạn sẽ nhận được thông báo: Google ngừng hỗ trợ việc rút gọn đường dẫn.

Thông báo trên trang goo.gl

Google URL Shortene ra đời vào năm 2009, hỗ trợ việc làm ngắn link để tiện sử trong các chiến dịch. Kể từ đó, nhiều dịch vụ tương tự cũng xuất hiện.

Giờ đây, Google nói họ sẽ từ chối hỗ trợ URL Shortene. Và nó sẽ được thay thế bởi Firebase Dynamic Links (FDL) kể từ ngày 14/03 tới đây. FDL cho phép bạn gửi địa chỉ đến bất kỳ vị trí nào trong iOS, Android hoặc ứng dụng web.

Với người dùng

Đối với người dùng mới, vô danh chưa từng dùng Google URL Shortene, sau 14/03 sẽ không tạo được link rút gọn ở đây. Google khuyên bạn sử dụng Firebase Dynamic Links, hoặc Bitly và Ow.ly để thay thế.

Nếu bạn đã có các liên kết ngắn tại goo.gl, bạn có thể tiếp tục sử dụng các tính năng của goo.gl trong vòng một năm tới. Đến 30/03/2019, Google sẽ ngưng hỗ trợ. Sau đó, tất cả các liên kết vẫn sẽ làm việc nhưng bạn không thể truy cập vào giao diện điều khiển sau ngày 30.3.2019.

Với nhà phát triển

Những dự án đã truy cập các API URL Shortener có thể tạo liên kết ngắn đến hết 30/05/2018. Để tạo liên kết ngắn mới, Google khuyên bạn nên sử dụng các API FDL. Các liên kết ngắn của FDL sẽ tự động phát hiện nền tảng của người dùng và gửi cho người dùng web hoặc ứng dụng của bạn, nếu thích hợp.

Nếu bạn đang có các API Shortener của URL để quản lý các liên kết ngắn goo.gl, bạn có thể tiếp tục sử dụng chúng trong khoảng thời gian một năm, cho đến ngày 30/03/2019, API sẽ ngừng hoàn toàn.

Cũng như đối với người tiêu dùng, tất cả các liên kết của nhà phát triển sẽ tiếp tục chuyển hướng tới đích dự kiến ​​sau 30/03/2019. Tuy nhiên, các liên kết ngắn đã có sẽ không được di chuyển đến giao diện điều khiển Firebase / API.

URL Shortener đã là một công cụ tuyệt vời. Nhưng trong tương lai, Firebase Dynamic Links cũng sẽ mang lại nhiều tích cực hơn cho người dùng. Đặc biệt khi phát hiện nền tảng động và các liên kết tồn tại trong quá trình cài đặt ứng dụng. Đó là cách nghĩ của Google.

Nguồn:https://developers.googleblog.com/2018/03/transitioning-google-url-shortener.html

GOBRANDING – Công ty SEO được đầu tư từ Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam

Nhận tư vấn
phát triển website với SEO

Vui lòng check để đảm bảo thông tin ở trên là chính xác.

 

Xem thêm:

Google Image Search đã gỡ bỏ nút View Image và tính năng tìm kiếm bằng hình ảnh

Google phát hành công cụ đo lường 10 chỉ số SEO

Google cho phép người dùng ẩn quảng cáo

profile profile hotline