Hình thức thanh toán dịch vụ SEO như thế nào

11-08-2017

Quý khách có thể thanh toán từng tháng hoặc thanh toán cùng lúc 5 tháng và 12 tháng để hưởng mức chiết khấu tương đương là 5% và 20%.