Hướng dẫn tối ưu nội dung chuẩn SEO cho Website cung cấp dịch vụ

08-09-2016

Đối với các từ khóa liên quan đến dịch vụ, thì nhu cầu người cần cung cấp dịch vụ là tìm kiếm những công ty đáng tin cậy. Do đó, bạn cần viết 1 bài viết để nói về những ưu điểm của dịch vụ mà bạn cung cấp.

1. Về phân bố nội dung website chuẩn SEO

Website về dịch vụ, thì nội dung ít nhất là phải 10 dòng và chia ít nhất thành 3 đoạn. Trong đó, cần phải có hình ảnh kèm theo để minh họa.

Ví dụ: https://gobranding.com.vn/dich-vu-seo-tu-khoa/

Bài viết phải đạt các yêu cầu sau:

 • Nội dung phải do chính mình viết không sao chép. (Tốt nhất là tự viết theo ý tưởng của mình, còn không có thể tham khảo trên các website khác rồi sau đó viết lại theo ý mình. Tuyệt đối không sao chép 1 câu hay 1 đoạn nào từ bài viết khác).
 • Từ khóa nên xuất hiện ở 2 dòng đầu tiên, và 2 dòng cuối cùng của bài viết nếu bạn không có ý tưởng thì có thể thay thế bằng hình ảnh. Cấu trúc thẻ IMG : <img src=”link hình ảnh” alt=”từ khóa” title=”từ khóa”/>

Ví dụ :

<img src=”https://gobranding.com.vn/wp-content/uploads/2014/06/seohgc4-1024×580-870×350.jpg” width=”870″ height=”350″ alt=”Dịch vụ SEO” />

 • Từ khóa xuất hiện trong nội dung, xuất hiện ở bất kỳ nơi nào, mật độ từ khóa ở mức 3- 5%..Nên biến thể thành nhiều từ khóa có chứa từ khóa đó.

Ví dụ:

 • Từ khóa chính : “Dịch vụ SEO”.
 • Từ khóa biến thể như : “Dịch vụ SEO website  và từ khóa” hay “Dịch vụ SEO Gobranding”

Ví dụ:

 • Nhất thiết phải sử dụng hình ảnh trong bài viết ( Sử dụng ít nhất 1 hình ảnh trong bài viết. Tên ảnh, Alt chứa từ khóa.

<img src=”linkanh/tenanh.jpg” alt=”từ khóa“/>

 • Sử dụng từ khóa xung quanh ảnh (Dành cho SEO hình ảnh, không cần chú ý nếu không muốn SEO hình ảnh).
 • Sử dụng thuộc tính Bold (In đậm), Italic(In nghiêng) với các từ khóa xuất hiện trong bài viết. (Chỉ in đậm 3-5 từ).

Ví dụ:

 • Trong bài viết nên có những Internal Link (liên kết nội bộ trong website)

Ví dụ:

 • Viết trung thực, hướng đến người dùng.
 • Bài viết dành cho SEO tốt nhất có độ dài khoảng 300 – 500 từ. Dài hơn thì nên chia thành các phần.
 • Không sử dụng cỡ chữ < 8px mặc định là 12
 • Trong phần nội dung không nên sử dụng flash và Frames.

2. Về tác động từ các trang khác

Từ trang chủ, hay tất cả trang khác, khi có đường link trỏ đến trang Landing-Page cần SEO. Thì nội dung cần trỏ đến phải chứa từ khóa:

Như vậy, Google sẽ dễ nhận diện được trang đó đang chứa từ khóa mà chúng ta cần SEO. Và dễ dàng đưa thứ hạng cho trang đó lên cao với từ khóa mà chúng ta đang SEO

Ví dụ:

Tham khảo dịch vụ viết bài chuẩn SEO của chúng tôi khi bạn cần tại đây