Nếu thời gian SEO kéo dài hơn 4 tháng, GOBRANDING có tính thêm phí không?

11-08-2017

Một số trường hợp từ khóa quá khó hoặc độ cạnh tranh cao khiến cho thời gian từ khóa lên Top có thể kéo dài hơn 4 tháng. Lúc này nếu khách hàng đồng ý tiếp tục thực hiện SEO thì GOBRANDING sẽ không thu phí thêm trong thời gian này.

GOBRANDING có cổng tư vấn miễn phí cho các khách hàng đã ký hợp đồng.
Khách hàng có thể thắc mắc nhiều vấn đề như quảng bá website, phát triển website....