Nếu thời gian SEO kéo dài hơn 5 tháng, GOBRANDING có tính thêm phí không?

11-08-2017

Một số trường hợp từ khóa quá khó hoặc độ cạnh tranh cao khiến cho thời gian từ khóa lên Top có thể kéo dài hơn 5 tháng. Lúc này nếu khách hàng đồng ý tiếp tục thực hiện SEO thì GOBRANDING sẽ không thu phí thêm trong thời gian này.