[Infographic] Những khoảnh khắc quan trọng để tiếp cận người mua sắm online

Nguồn: Google/Euromonitor International, Micro-Moments Survey, U,S June 2016. Home & garden smartphone shopper = 500.

GOBRANDING – Công ty SEO được đầu tư từ Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam

Nhận tư vấn
phát triển website với SEO

Vui lòng check để đảm bảo thông tin ở trên là chính xác.

 

Xem thêm:

[Infographic] Những điều cần biết về mua sắm trên di động ngày nay

profilehotline profile