[Infographic] Những khoảnh khắc quan trọng để tiếp cận người mua sắm online

Nguồn: Google/Euromonitor International, Micro-Moments Survey, U,S June 2016. Home & garden smartphone shopper = 500.

Xem thêm:

[Infographic] Những điều cần biết về mua sắm trên di động ngày nay

GOBRANDING có cổng tư vấn miễn phí cho các khách hàng đã ký hợp đồng.
Khách hàng có thể thắc mắc nhiều vấn đề như quảng bá website, phát triển website....