[Infographic] Những khoảnh khắc quan trọng để tiếp cận người mua sắm online

Nguồn: Google/Euromonitor International, Micro-Moments Survey, U,S June 2016. Home & garden smartphone shopper = 500.

Xem thêm:

[Infographic] Những điều cần biết về mua sắm trên di động ngày nay

ĐỂ KHÔNG BỎ LỠ BÁO CÁO THỨ HẠNG TỪ KHOÁ

Tải ứng dụng quản lý app gSupport của GOBRANDING