#Bounce rate

Bạn đã hiểu rõ về tỷ lệ Bounce rate trong Email Marketing?

Bạn nhận được chỉ số Bounce rate trong Email Marketing cao. Xem ngay phân loại Bounce rate, tác hại khi Bounce rate email cao và giải pháp cải thiện.

Chi tiết về Bounce rate đối với các trang thương mại điện tử

Chỉ số Bounce rate bao nhiêu thì tốt, trường hợp nào Bounce rate cao nhưng vẫn ổn, những mẹo riêng để cải thiện Bounce rate cho trang thương mại điển tử.

Tìm ngay nguyên nhân khiến website có tỷ lệ thoát cao

Tỷ lệ thoát (Bounce Rate) phản ánh trực tiếp chất lượng website, độ tin cậy cũng như sự trải nghiệm của khách hàng.

profile profile hotline