# Các thẻ SEO

Thẻ Meta Keywords là gì? Những điều cần biết về thẻ meta keywords trong SEO

Thẻ meta keyword không còn quan trọng như thẻ tiêu đề, mô tả. Nhưng nếu tối ưu chúng cũng không hẳn sẽ thừa thải cho SEO.

Cách viết title tag tối ưu cho Google và người dùng

Thẻ tiêu đề có dạng 'Cách viết title tag tối ưu cho Google và người dùng I GOBRANDING' (Nội dung chứa từ khóa ở đầu I Tên công ty). Đó là cách viết tối ưu?

Đánh giá tác động của các thẻ trong SEO đối với thứ hạng

Suốt một thời gian dài trong quá khứ, các thẻ SEO được minh chứng đã có tác động đáng kể đến thứ hạng. Nhưng bây giờ, khía cạnh này gây ra nhiều tranh cãi.

profilehotline profile