# Các thẻ SEO

Thẻ Meta Keywords là gì? Những điều cần biết về thẻ meta keywords trong SEO

Thẻ meta keyword không còn quan trọng như thẻ tiêu đề, mô tả. Nhưng nếu tối ưu chúng cũng không hẳn sẽ thừa thải cho SEO.

Đánh giá tác động của các thẻ trong SEO đối với thứ hạng

Suốt một thời gian dài trong quá khứ, các thẻ SEO được minh chứng đã có tác động đáng kể đến thứ hạng. Nhưng bây giờ, khía cạnh này gây ra nhiều tranh cãi.

profile profile hotline