#Chiến lược Marketing

4P trong Marketing là gì? Chiến lược và minh họa cụ thể trong từng P

Ngày nay, các chữ P trong Marketing đã nâng cấp lên 6P, 7P, 15P,... Dù tăng lên bao nhiêu P thì xuất phát điểm và căn bản nhất chính là 4P. Bạn cần nắm vững 4P trong Marketing là gì và cách ứng dụng nó trước khi tìm hiểu thêm các P khác. Mục lục I -...