Hành vi mua hàng Online

Xu hướng hành vi người tiêu dùng trên Internet

Hành vi tiêu dùng đã và đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ mua sắm truyền thông sang mua sắm trực tuyến. Người tiêu dùng tiếp nhận những thông tin từ nhiều nguồn và chịu sự ảnh hưởng khác nhau trước khi hướng đến quyết định mua. Bài viết...

profile profile hotline