Nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng Chuyên viên kinh doanh dịch vụ Marketing Online

- Làm việc tại Tp HCM và Hà Nội

- Làm việc trong môi trường Nhật Bản chuyên nghiệp

- Số lượng: 12

- Hạn nộp hồ sơ: Tháng 3/2020

Tuyển dụng Trưởng nhóm kinh doanh

- Làm việc tại Tp HCM

- Làm việc trong môi trường Nhật Bản chuyên nghiệp

- Số lượng: 02

- Hạn nộp hồ sơ: Tháng 2/2020

06-02-2020
profilehotline profile