Nhân viên kinh doanh

Tuyển Nhân viên kinh doanh

- Làm việc tại Tp HCM, Hà Nội

- Làm việc trong môi trường Nhật Bản chuyên nghiệp

- Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2019

03-05-2019