# SEO Video

Hóa ra, video lại có 4 tác dụng tuyệt vời cho trang thương mại điện tử

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mua sắm trực tuyến, các trang chứa video hấp dẫn người dùng hơn và video cũng mang lại tác dụng tuyệt vời.

Làm thế nào để tăng gấp đôi traffic trong năm với video SEO?

Nếu tối ưu video, bạn sẽ mang về lượng truy cập rất đáng kể. Vậy bạn từng làm gì để có thể đạt được xếp hạng cao trong SERPs với video YouTube?

profile profile hotline