# site vệ tinh

Giải pháp nâng cao chất lượng backlink trên site vệ tinh

Site vệ tinh chủ yếu là dùng để xây dựng backlink, trỏ về trang chính. Backlink càng chất lượng, website chính càng vững mạnh, chiếm lĩnh thứ hạng cao.

Chọn web 2.0 nào để xây dựng site vệ tinh?

Có nhiều ý kiến cho rằng nên chọn Blogger, Wordpress hoặc Tumblr để xây dựng website vệ tinh. Theo bạn thì có thể dùng web 2.0 nào cho site vệ tinh?

Xây dựng website vệ tinh thế nào để phát huy tối đa tác dụng?

Google ngày càng đưa ra nhiều thuật toán khắt khe để kiểm duyệt nội dung, đường dẫn... trên website. Vậy làm thế nào để xây dựng website vệ tinh chất lượng?

profile profile hotline