Thời gian SEO lên top cho từ khóa mất khoảng bao lâu?

10-08-2017

Thời gian GOBRANDING cam kết SEO lên top cho khách hàng là 4 tháng, gồm một tháng tối ưu website và 3 tháng đẩy top.

Sau khi từ khóa lên top, chúng tôi sẽ tiến hành duy trì để từ khóa giữ vững thứ hạng, tránh sự cạnh tranh từ phía đối thủ của bạn.