Tôi làm cùng lúc nhiều từ khóa có được giảm giá hay không

11-08-2017

Với cơ chế giá của GOBRANDING, khi quý khách đăng ký SEO càng nhiều từ khóa thì đơn giá trên mỗi từ khóa sẽ giảm dần. Ngoài ra từ hợp đồng thứ 2 trở đi GOBRANDING sẽ giảm 10% trên đơn giá dịch vụ dành cho khách hàng thân thiết.