Tôi làm cùng lúc nhiều từ khóa có được giảm giá hay không?

11-08-2017

Với cơ chế giá của GOBRANDING, khi quý khách đăng ký SEO càng nhiều từ khóa thì đơn giá trên mỗi từ khóa sẽ giảm dần. Ngoài ra từ hợp đồng thứ 2 trở đi GOBRANDING sẽ giảm 10% trên đơn giá dịch vụ dành cho khách hàng thân thiết.

 

GOBRANDING – Công ty SEO được đầu tư từ Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam

Nhận tư vấn
phát triển website với SEO

 

Vui lòng check để đảm bảo thông tin ở trên là chính xác.

 

Kết nối với chuyên gia!