Tôi muốn làm thử trước 2 từ khóa, nếu sau đó thấy GOBRANDING làm được thì tôi sẽ đăng ký nhiều từ khóa hơn

10-08-2017

Để khởi tạo một chiến dịch SEO hiệu quả GOBRANDING chỉ nhận SEO tối thiểu 3 từ khóa cho một website. Hiệu quả ở đây chính là cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và cả cho website.

GOBRANDING có cổng tư vấn miễn phí cho các khách hàng đã ký hợp đồng.
Khách hàng có thể thắc mắc nhiều vấn đề như quảng bá website, phát triển website....