Tôi muốn làm thử trước 2 từ khóa, nếu sau đó thấy GOBRANDING làm được thì tôi sẽ đăng ký nhiều từ khóa hơn

10-08-2017

Để khởi tạo một chiến dịch SEO hiệu quả GOBRANDING chỉ nhận SEO tối thiểu 3 từ khóa cho một website. Hiệu quả ở đây chính là cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và cả cho website.