Dịch vụ hỗ trợ Marketing Online

Đăng ký SSL

220.000VNĐ/lần

Mô tả dịch vụ

Secure Sockets Layer (SSL) là tiêu chuẩn của công nghệ bảo mật nhằm đảm bảo các dữ liệu truyền tải giữa máy chủ và trình duyệt của người dùng được riêng tư và toàn vẹn. Đây hiện cũng đang là tiêu chuẩn bảo mật cho hàng triệu website trên toàn thế giới.

SSL sẽ bảo vệ website và khách hàng của bạn trước sự tấn công của hacker thông qua:

– Bảo mật dữ liệu: dữ liệu được mã hóa và chỉ người nhận đích thực mới có thể giải mã.

– Toàn vẹn dữ liệu: dữ liệu không thể bị thay đổi bởi tin tặc.

– Chống chối bỏ: đối tượng thực hiện gửi dữ liệu không thể phủ nhận dữ liệu của mình.

Nếu website của bạn chưa có SSL thì hãy chọn ngay dịch vụ đăng ký SSL để GOBRANDING hỗ trợ bạn thực hiện mọi thủ tục đăng ký bảo mật cho website một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất.

Lưu ý: Phí đăng ký khách hàng thanh toán sẽ tuỳ thuộc vào gói dịch vụ của nhà cung cấp.

Tham khảo các dịch vụ khác
profile profile hotline